Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ MAΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΓΡΑΨΕ...

 Ο Ελληνικός Μεσαίωνας του 2011


Η Φωτό Μου
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ YΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

 Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1970. Πτυχιούχος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (BSc, 1993), Διδάκτορας Χημείας του ΕΚΠΑ, (PhD, 1999). Πτυχιούχος Πυροσβεστικής Ακαδημίας (2nd BSc, 1996) και Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος σε επιτελικές & επιχειρησιακές θέσεις. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και σε επιτροπές Υπουργείων, καθώς και αξιολογητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (2004 -2005). Έντονη διδακτική, ερευνητική και μελετητική δραστηριότητα με πλήθος δημοσιευμένων εργασιών.Συμμετοχή σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα ως κύριος ερευνητής ή επιστημονικός υπεύθυνος. Μέλος σε διεθνείς οργανισμούς ως επιστήμονας και εμπειρογνώμονας. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ελληνικού δικτύου Πράσινης Χημείας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου