Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΝΕΜΕΑ 2012ΝΕΜΕΑ 2012
To 1996, το 2000 το 2004 και το 2008 γίναμε μέρος της Ιστορίας... Στις 23 και 24 Ιουνίου 2012 οι αγώνες θα ξαναγεννηθούν...
 Γίνετε και εσείς μέρος της Ιστορίας.


Οι αρχαίοι Έλληνες 


Οι αρχαίοι Έλληνες εόρταζαν τους αγώνες στη Νεμέα ως μέρος του κύκλου των εορτών στους Δελφούς, στην Ισθμία και τους γνωστότερους σή­μερα αγώνες στην Ολυμπία. Για ένα χρονικό διά­στημα κάθε χρόνο, σ' έναν από αυτούς τους χώ­ρους εναλλάξ, μια ιερή εκεχειρία σταματούσε κάθε πόλεμο και εχθροπραξία. Όλοι οι Έλληνες -Αθηναί­οι και Σπαρτιάτες, Κορίνθιοι και Αργείτες, Μακε­δόνες και Κρήτες- αναγνωρίζοντας την κοινή τους ανθρώπινη υπόσταση, συγκεντρώνονταν εκεί όλοι μαζί. Αυτή η παρόρμηση για ειρήνη, παρ' όλο που περιοριζόταν σε λίγες μόνο μέρες κάθε χρόνο, ήταν η πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, σε οργανωμένο, τακτικό και διεθνές επίπεδο. Επομένως τα αρχαία πανηγύρια στη Νεμέα, Ολυμπία, Δελ­φούς και Ισθμία είναι οι κατευθείαν πρόγονοι των σημερινών Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και των Ηνωμένων Εθνών.
Ο Σύλλογος για την Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων (που τώρα έχει περισσότερα από 2200 μέλη σε όλο το κόσμο) ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι υπάρχει και σήμερα περιθώριο, ίσως και ανά­γκη, για το μέσο άνθρωπο -ανεξάρτητα από εθνι­κότητα, γλώσσα, θρησκεία, γένος και ηλικία- να λάβει μέρος σε μία διεθνή αθλητική συνάντηση. Έτσι έγινε και τις τέσσερις προηγούμενες φορές. Περισσότεροι από 2000 άνθρωποι από 45 χώρες, ηλικίας 5 έως 97 ετών, πρόσθεσαν τα αποτυπώ­ματα το αυτά των αρχαίων, κάτω από το βλέμμα περισσότερων των 10.000 θεατών.
Δεν σημειώθηκαν ρεκόρ ούτε απονεμήθηκαν με­τάλλια. Οικογένειες καθισμένες στις πλαγιές του σταδίου πήραν μέρος στον εορτασμό όπως και οι αθλητές. Οι αγώνες οργανώθηκαν κατά ηλι­κία και φύλο και συνοδεύονταν από θεατρικές πα­ραστάσεις, μουσική και χορό. Όλοι οι συμμετέχο­ντες έτρεξαν ξυπόλυτοι και με χιτώνα που φόρε­σαν στο αρχαίο αποδυτήριο. Μπήκαν στο στά­διο από την ίδια θολωτή δίοδο, από όπου πέ­ρασαν και οι αθλητές τον π.Χ. αιώνα. Ξεκίνη­σαν από την ίδια πέτρινη αφετηρία, χρησιμοποί­ησαν τον ίδιο μηχανισμό εκκίνησης και οι νικητές έλαβαν τα ίδια σύμβολα νίκης-μία κορδέλα δεμένη στο κεφάλι και ένα κλάδο φοινικιάς- στο τέλος της ημέρας οι νικητές στεφανώθηκαν με το ίδιο στεφάνι αγριοσέλινου που ήταν και το εφήμερο σύμβο­λο νίκης στους αρχαίους αγώνες στη Νεμέα. Όλοι όμως ανεξαρτήτως κέρδισαν ως ανταμοιβή το ότι τα πονεμένα πόδια τους ήρθαν σε άμεση επαφή με την αρχαία ιδέα και το αρχαίο πνεύμα που ζει ακόμα στη γη της Νεμέας.
Η πέμπτη Νεμεάδα θα γίνει το Σαββατοκύρια­κο 23 & 24 Ιουνίου 2012 και είστε καλεσμένοι να συμμετάσχετε όλοι όσοι θα θέλατε να μοιραστείτε αυτή την ιδέα.
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: www. nemeagames.gr ή τηλεφωνήστε στην Ελλάδα: 27460241 25 και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε­ρικής: 001-510-642-5314
ΟΝΟΜΑ:.........................................
ΕΠΙΘΕΤΟ: ..........................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.......................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:............. E-mail:...............
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:....................... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου