Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ κ.λ.πΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ κ.λ.π      του Γιώργου Λιβέρη

          Κυκλοφόρησε το υπ’ αριθμ. 35 τεύχος Α’ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 23/2/2012 που περιέχει το Νόμο υπ’ αριθμ. 4049 με τις διατάξεις για την Αντιμετώπιση της Βίας στα Γήπεδα, το Ντόπινγκ, τους προσυνεννοημένους αγώνες κ.λ.π.
          Ο Νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή για την ποινική αντιμετώπιση της Βίας στα γήπεδα (και όχι μόνο), περιλαμβάνει αυστηρότερες διατάξεις που αντικατέστησαν παλαιότερες ή τις τροποποίησε.
          Πέρα από το γεγονός ότι για μια σειρά περιπτώσεων η επιβαλλόμενη ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται, τα Σωματεία φέρουν πλέον ευθύνη για τις πράξεις των οργανωμένων οπαδών τους, των οποίων στο εξής  οι οργανώσεις θα ονομάζονται Λέσχες Φίλων του Σωματείου. Για τούτο τα Σωματεία πρέπει να ασκούν διοικητικό έλεγχο στις Λέσχες.
          Επίσης γίνεται ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, η οποία αποτελείται από 9 άτομα με Πρόεδρο ο οποίος ορίζεται από τον αρμόδιο Υπουργό.
          Εφαρμόζεται επίσης το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά αυτό είναι ένα μεγαλύτερο θέμα καθώς πρέπει να αντιμετωπισθεί και η δαπάνη εγκατάστασης των «Τουρνικέ» στα γήπεδα.
          Η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών, εφ’ όσον δεν έχει ανασταλεί αρμοδίως, τίθεται όχι μόνο υπό την ευθύνη των Σωματείων, αλλά και του ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς.
          Στα πλαίσια των αυστηρότερων διατάξεων οι διοικήσεις των Ομοσπονδιών και των γηπεδούχων Συλλόγων έχουν δικαίωμα απαγόρευσης εισόδου, κατ’ εκτίμηση, σε πρόσωπα που ενδέχεται να δημιουργήσουν επεισόδια.
          Ο Νόμος 4049 που αποτελείται από 17 σελίδες και υπογράφεται από 13 Υπουργούς περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις όπως:
  • Την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού.
  • Την αντιμετώπιση του Ντόπινγκ και των προσυνεννοημένων αγώνων με τις επιβαλλόμενες  ποινές.
  • Θέματα Αθλοπαιδιών και επίλυσης οικονομικών και αθλητικών διαφορών.
  • Συγχώνευση αθλητικών Σωματείων και αθλητών ανωνύμων εταιρειών, όπως και την αποτίμηση της αξίας των αθλητών.
  • Ρυθμίσεις για ΟΑΚΑ, ΣΕΦ και ΕΑΚΘ όπως και τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων ως και της άδειας τέλεσης αγώνων.
  • Απόφαση νομοθετημένη για την χορήγηση άδειας με αποδοχές, από το Δημόσιο, στους αθλητές της Ολυμπιακής Ομάδας, όπως και τους προπονητές κ.λ.π κ.λ.π.
Οι Νόμοι γενικώς ισχύουν από της δημοσίευσής τους, όμως για τις διατάξεις περί βίας του Νόμου 4049, αυτές θα εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, ενώ η διάταξη για την άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων αυτή θα ισχύει από τις 23 Αυγούστου του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου