Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Η απάντηση του Τζίγγερ


Η απάντηση του Τζίγγερ

Η απάντηση του Τζίγγερ
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Παναθηναϊκού παρουσιάζεται επιστολή του Γιάννη Βαρδινογιάννη προς τους μετόχους του συλλόγου όπου τους γνωστοποιείται ότι παράλληλα μέσω των δύο υπομνημάτων που έχει αποστείλει δίνει απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που υπάρχουν.
Μάλιστα στο φινάλε της επιστολής του ο Γιάννης Βαρδινογιάννης ξεκαθαρίζει πως οποιαδήποτε άλλα ερωτήματα θα πρέπει να γίνουν εγγράφως και επωνύμως προς τον εντεταλμένο σύμβουλο της ΠΑΕ για το θέμα του Βοτανικού Βαγγέλη Σαμαρά!
Η επιστολή του Γιάννη Βαρδινογιάννη προς τους μετόχους της ΠΑΕ
Προς: Μετόχους της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Μαρούσι, 25.04.2012
Αξιότιμοι Κύριοι,
Την 18η Απριλίου 2012, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, ζητήθηκε, εκτός ημερήσιας διατάξεως να γίνει λογοδοσία ενόψει του επόμενου Δ.Σ. σχετικά με τη ΓΗΠΕΛ και να δοθούν στοιχεία για τα πεπραγμένα διαχείρισης του έργου του γηπέδου στο Βοτανικό από τη ΓΗΠΕΛ.
Προς ικανοποίηση του αιτήματος αυτού και ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ, της 8ης Μαϊου για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και συγκεντρωμένα τα στοιχεία για τα πεπραγμένα του έργου του γηπέδου, σας αποστέλλω ότα τα απαραίτητα δεδομένα σε δυο αναλυτικά υπομνήματα. Το πρώτο αφορά στα αναλυτικά στοιχεία πεπραγμένων της ΓΗΠΕΛ για το Νέο Γήπεδο στο Βοτανικό και το δεύτερο στα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτά.
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τις τεκμηριώσεις για τις οποίες έχετε λάβει γνώση μέχρι σήμερα σε παλαιότερες ενημερώσεις, ήταν και παραμένουν διαθέσιμα σε όποιον το επιθυμεί και σας παραθέτονται στο παράρτημα, σε μορφή συνεκτική, με πρόσθετα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πορεία του έργου. Καρά αυτό τον τρόπο επικαιροποιείται ξανά έγκυρα το αίτημα για πλήρη και διάφανη ενημέρωση γύρω από το θέμα της ΓΗΠΕΛ.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση επί των στοιχείων παρακαλώ πολύ όπως συγκεντρώσετε τα σχετικά επώνυμα και έγγραφα αιτήματα, με σκοπό να απαντηθούν συνολικά και άμεσα. Τα αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται προς τον κ. Ευάγγελο Σαμαρά, πρώην Εντεταλμένο Σύμβουλο της ΠΑΕ για το γήπεδο, ο οποίος θα είναι στη διάθεση σας να σας απαντήσει εγγράφως. Για την πλήρη προετοιμασία των στοιχείων που τυχόν θα απαιτηθούν, τα αιτήματα σας θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί έως την Παρασκευή 4 Μαϊου.
Με εκτίμηση
Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης
Τα συμπεράσματα Βαρδινογιάννη για το γήπεδο
1. Όλα τα θέματα που αφορούσαν στη λειτουργία της εταιρείας και την κατασκευή του έργου συζητήθηκαν διεξοδικά και εγκρίθηκαν ομόφωνα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΗΠΕΛ. Ειδικότερα για τα οικονομικά θέματα, όλα τα ποσά που εγκρίθηκαν αναφέρονται αναλυτικά στους προϋπολογισμούς, στις εκθέσεις διαχειρίσεως, στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών και περιλαμβάνονται στα ανωτέρω πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΗΠΕΛ.
Επιπροσθέτως, όπως διαπιστώνεται από τα ανωτέρω πρακτικά, παράλληλα με τα οικονομικά θέματα, συζητήθηκαν διεξοδικά και αποφασίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΗΠΕΛ και όλες οι ενέργειες για την εξέλιξη του έργου, δηλαδή ενέργειες προς το Δήμο Αθηναίων, ενέργειες προς το ΥΠΕΚΑ, καθώς και η πρόοδος της εργολαβίας στα διάφορα στάδια (εκπόνηση μελετών, έκδοση εγκρίσεων και αδειών και εργασίες κατασκευής στο εργοτάξιο).
Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΗΠΕΛ αποτελούσαν οι κκ Ι.Β.Βαρδινογιάννης, Ν.Θ.Βαρδινογιάννης, Β.Σαμαράς, Π.Δάβαρης, Ι.Ξυλάς, Μ.Ζολώτας και Α.Ταμβακάκης. Μετά την παραίτηση του κ. Α.Ταμβακάκη, στις 20/07/2009 τη θέση κατέλαβε ο κ. Σ.Καραγεωργίου.
Η από 14/10/2010 καταγγελία της σύμβασης με το Δήμο Αθηναίων έγινε κατόπιν των γνωμοδοτήσεων της δικηγορικής εταιρείας ΑΦΩΝ ΣΙΟΥΦΑ, ΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, των δικηγόρων κ. ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ και του κ. ΜΙΧ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστήμιου Αθηνών, που ζητήθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό.
Με βάση τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΗΠΕΛ στη συνεδρίαση του την 11/10/2010, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός την καταγγελία της σύμβασης με το Δήμο Αθηναίων και στη συνέχεια η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της την 18/10/2010, ενέκρινε την καταγγελία της σύμβασης αυτής, με μοναδική αντίρρηση από τον εκπρόσωπο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, κ. Θ.Γιαννακόπουλο.
Η καταγγελία της σύμβασης έγινε εκείνη τη χρονική στιγμή, όταν πλέον είχε παρέλθει το ρητά προσδιορισμένο χρονικό περιθώριο διακοπής του έργου (12 μήνες) που προβλεπόταν στη σύμβαση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με το Δήμο Αθηναίων. Με αυτό τον τρόπο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατοχύρωσε τα νόμιμα δικαιώματα της, δεδομένου ότι το έργο διεκόπη από μη υπαιτιότητα της.
ΣΥΝΕΠΩΣ, ουδεμία αξίωση του Δήμου Αθηναίων κατά της ΠΑΕ δύναται ευλόγως να πιθανολογηθεί.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Αθηναίων, μετά την ψήφιση του νέου νόμου της Διπλής Ανάπλασης (ν.3983/17-06-2011), έχει καλέσει με πρόσφατη επιστολή του στις 17/02/2012 την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να γνωστοποιήσει τις απόψεις της με σκοπό την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για όλους, σχετικά με το έργο του Νέου Γηπέδου στο Βοτανικό.
2. Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του ανωτέρω νόμου, οι συμβάσεις της ΓΗΠΕΛ με την ΜΒΔΤ ΑΕ έπαψαν να ισχύουν. Οι συμβάσεις αυτές είχαν ως δικαιοπρακτικό θεμέλιο, το συντελεστή δόμησης 1.6 για το εμπορικό κέντρο, όπως αυτός αναφέρεται ρητά στο αρ.12 παρ.2β του αρχικού νόμου Διπλής Ανάπλασης (ν.3481/2006). Ο συντελεστής δόμησης 1.6 κρίθηκε αντισυνταγματικός και καταργήθηκε με την 3059/2009 απόφαση του ΣΤΕ. Άρα και οι συμβάσεις κατέστησαν άνευ αντικειμένου.
ΣΥΝΕΠΩΣ, ουδεμία αξίωση της ΜΒΔΤ Α.Ε. κατά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δύναται ευλόγως να πιθανολογηθεί.
Παράλληλα, στην ίδια απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ (3059/2009) κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα συνταγματική η μεταφορά του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο Βοτανικό, μαζί με τις εμπορικές και λοιπές χρήσεις του γηπέδου, καθώς επίσης και τους αναγκαίους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
3. Όσον αφορά στις δαπάνες που διενεργήθηκαν σχετικά με την κατασκευή του έργου (αμοιβές μελετών, κόστος αδειών, εργασίες κατασκευής στο εργοτάξιο), ήταν γνωστές και εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΗΠΕΛ. Το σύνολο των ποσών σχετικά με τις ανωτέρω δαπάνες περιλαμβάνεται στην αναλυτική έκθεση ελέγχου του έργου που πραγματοποίησε η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία Deloitte, με ημερομηνία 01/07/2010. Η έκθεση αυτή παραδόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΗΠΕΛ κατά τη συνεδρίαση του την 21/07/2010 και παράλληλα απεστάλη την 13/09/2011 στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός προς ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων της.
Στην έκθεση αυτή αναφέρονται αναλυτικά, το ποσό ύψους 9.595.000? που δόθηκε ως προκαταβολή στην κατασκευάστρια εταιρεία και όλα τα επιμέρους ποσά που δόθηκαν για άδειες, μελέτες και εργασίες κατασκευής. Αναφέρεται επίσης και το ποσό ύψους 5.000.000? που επέστρεψε η κατασκευάστρια εταιρεία, όταν αυτό ζητήθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός την 01/03/2010, για κάλυψη έκτακτων ταμειακών αναγκών της.
Σήμερα, τα υπόλοιπα ποσά του έργου που οφείλονται είναι:
- αξία εργασιών, ποσό 318.092,85?,
- υπολειπόμενο ΦΠΑ, ποσό 504.743,70?,
- και σε περίπτωση οριστικής λύσεως της σύμβασης με την κατασκευάστρια εταιρεία επιπλέον ποσό 2.000.000? πλέον ΦΠΑ.
Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά επιβεβαιώνονται και από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με την από 09/02/2012 επιστολή της προς την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
ΣΥΝΕΠΩΣ, αυτή είναι και η μοναδική αξίωση που ευλόγως η ΓΗΠΕΛ αναμένει, σε περίπτωση απόφασης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για οριστική διακοπή της σύμβασης εργολαβίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου