Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ο Παναθηναϊκός όμως θα παραμένει επί γενεάς γενεών στην αιωνιότητα».

«Ο Παναθηναϊκός αγαπητοί συνάδελφοι είναι μια μεγάλη οικογένεια πατριαρχική της οποίας τα μέλη διέπονται υπό μίας ειδικής νοοτροπίας , συνδέονται αλληλοεκτιμώνται, κινούνται και δρουν υπό λίαν ιδιότροπον σκέψιν. Ημείς οι οποίοι εζήσαμεν και ηνδρώθημεν επί μιαν τεσσαρακοντατίαν μέσα σ' αυτήν την περίεργον ατμόσφαιρα, αισθανόμεθα μιαν ενδόμυχον μεταξύ μας αγάπην, εκτίμησην , υποχρέωσιν.

Όλοι μας έχομεν την γνώμην και ακράδαντον πεποίθησι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια θρησκεία νέα, μια ιδεολογία, μια πραγματικά μεγάλη ιδέα, που αποτελεί εν μέρος της ζωής μας, του βιου μας που θα ζει πάντα.

Τα μέλη, οι αθληταί, τα συμβούλια θα έρχονται, θα παρέρχονται και θ' αντιπαρέρχονται. Ο Παναθηναϊκός όμως θα παραμένει επί γενεάς γενεών στην αιωνιότητα».

Τα λογια του Γραμματέα του συλλόγου, Μιχάλη Παπάζογλου, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου το 1948, φαντάζουν επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου