Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

"Μια πραγματικά μεγάλη ιδέα"

Ο Παναθηναϊκής Ιδέας, δηλαδή της ιδέας για ένα νέο για τα δεδομένα του ελληνικού αθλητισμού σωματείο, το οποίο θα καλλιεργεί με επιτυχία όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά αθλήματα. Κάτι που θα γινόταν πράξη με τη συνεισφορά και των άλλων τριών της ηγετικής τετράδας του συλλόγου (Καλαφάτη, Πανουργιά και Νικολαΐδη).

Μιχάλης Παπάζογλου ήταν ο βασικός εμπνευστής της 
Στον Παπάζογλου ανήκουν τα ακόλουθα λόγια. Ειπώθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Παναθηναϊκού Α.Ο. το 1948:
O Παναθηναϊκός αγαπητοί συνάδελφοι είναι μια μεγάλη οικογένεια, πατριαρχική, της οποίας τα μέλη διέπονται υπό μίας ειδικής νοοτροπίας. Συνδέονται, αλληλοεκτιμώνται, κινούνται και δρουν υπό μιαν λίαν ιδιότροπον σκέψιν. Ημείς οι οποίοι εζήσαμεν και ηνδρώθημεν επί μίαν τεσσαρακονταετίαν μέσα εις αυτήν την περίεργον ατμόσφαιραν, αισθανόμεθα μιάν ενδόμυχον μεταξύ μας αγάπην, εκτίμησιν, υποχρέωσιν. Όλοι έχομεν την γνώμην και την ακράδαντον πεποίθησιν ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία πραγματικά μεγάλη ιδέα, που αποτελεί ένα μέρος του βίου μας, που θα ζη πάντα. Τα μέλη, οι αθληταί, τα συμβούλια παρέρχονται και αντιπαρέρχονται. Ο Παναθηναϊκός, όμως, θα παραμένη επί γενεάς γενεών εις την Αιωνιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου